1- هرگونه بحث سياسي،توهين به مقدسات و اديان کاملا ممنوع مي باشد.
2- ارسال تبليغات از سايت ها و وبلاگ هاي ديگر به هر عنوان کاملا ممنوع ميباشد.
3- هرگونه بحث در مورد مسائل جنسي و خلاف شرع اسلامي کاملا ممنوع ميباشد.
4- توهين به مديران و دخالت در کار ناظرين چت روم ممنوع مي باشد.
5- هرگونه جوک و لطيفه توهين آميز و قوميتي ممنوع مي باشد.

چت

چت روم

چتروم

چت روم فارسي

راز چت

چت روم شلوغ

چت روم دخترها

چت روم تهراني ها

چت روم مشهدي ها

چت روم کرجي ها

چت روم اصفهاني ها

سايت چت

chat

chatroom